top of page

Alles wat we waarnemen met onze zintuigen wordt opgeslagen door ons brein.

Het brein filtert de informatie die je waarneemt. Binnen de NLP worden zintuigen 'representatiesystemen' genoemd.

Een representatiesysteem is het voorkeursysteem dat iemand inzet bij het opnemen van informatie.

In het onderwijs wordt veel auditief uitgelegd. Er wordt een beroep gedaan op het horen, maar ook op het beredeneren en analyseren. Voor een groot deel van de leerlingen is dit een passende vorm van informatie opnemen.

Echter als je voorkeur ligt bij visueel (zien) en kinetisch (sfeer), dan ervaar je als kind dat het niet makkelijk is om de gedeelde auditieve informatie op te nemen.

Het gevolg is dat je weinig succes opdoet, je gaat steeds meer twijfelen aan jezelf. Je overtuigt jezelf, dat je het echt niet kunt.

Als je ervaart dat het leren niet vanzelf gaat, is het belangrijk je ervan bewust te worden welke voorkeursystemen jij onbewust inzet bij het opnemen van informatie. Om van daaruit samen met de coach te ontdekken wat jou gaat helpen om overzicht te krijgen, maar ook om te ontdekken wat bijdraagt aan het beter opnemen van informatie.

Bij een voorkeur voor visueel/ kinetisch opnemen van informatie, past het werken vanuit overzicht. Informatie bundelen en verwerken tot een stappenplan. Dit moet ik weten en meer niet. Dit kunnen mindmaps zijn, stappenplannen, formule bladen, cijferend rekenen etc.

Jongeren waarmee ik werk missen het overzicht. Waar moet ik naartoe? Wat moet ik weten? Hoe kan het ook eenvoudig? Door ze het overzicht te geven, dit moet je weten en meer niet, ervaren ze rust.

Het traditionele rekenen biedt overzicht en eenvoud. De mindmaps maken van tekst een beeld. De ww spelling in 1x uitleggen geeft overzicht en rust.

Ik leer ze hun voorkeurstijl in te zetten om van daaruit auditieve informatie beter op te nemen.

Zowel bij basisschool- als voortgezet onderwijs leerlingen. Ik zet daarbij werkvormen in vanuit de Kernvisie en NLP gedachte.

Het plannen en organiseren krijgt bij voortgezet onderwijs leerlingen extra aandacht. Liever in kleine brokken, dan in één keer de leerstof tot je nemen. Hoe doe je dat?

bottom of page