top of page

Herkennen van auditieve verwerkingsproblemen:

  • Moeite met het volgen van instructie in een rumoerige klas. Eén op één gaat het beter?

  • Moeite met luistervaardigheden?

  • Spelling- en leesproblemen?

  • Word je regelmatig niet begrepen?

  • Zwak auditief geheugen bij lange opdrachten?

  • Voor meer info ga naar:

https://acousticpioneer.com/auditievetraining.html

zoocaper_02.jpg

Meten van auditieve verwerkingsproblemen:

  • Met een korte Screening van 5 minuten bij uw kind of leerling kan ik een indruk verkrijgen of er gehoorproblemen zijn. Dit is geen vervanging van een regulier gehooronderzoek, maar geeft wel een redelijk goede indruk. 

  • Afhankelijk van de leeftijd duurt de vervolgscreening 15-30 minuten.

  • De uitslag is direct beschikbaar en levert een rapport op voor mij als coach en voor u als ouders/leerkracht.

  • Aansluitend kan ik u vervolgstappen adviseren.

earplane_01.jpg
bottom of page