gestippelde Achtergrond

Leer Veerkrachtig

Leer- en kindercoach vanaf 8 jaar.

 

Zolang het onderwijs bij jou manier van leren past, ga je met plezier naar school.

Past het onderwijs om wat voor redenen niet, dan is dat knap lastig en frustrerend.

Je denkt dat je het niet kunt. Je gaat met tegenzin naar school. 

Het leren komt niet op gang.

Dit kunnen enkele redenen zijn: 

Je hebt heel hard geleerd. De kennis is niet opgeslagen.

Plannen en organiseren gaan bij jou niet vanzelf. Hoe pak je dat aan?

Je hebt moeite met rekenen of spelling.

Je raakt in de war van allerlei stappen die je moet uitvoeren.

Je hoofd zegt dat je meer kunt, het komt alleen niet op je papier. Je gaat twijfelen aan jezelf!!

Je vindt het lastig emoties te reguleren.

Een stem in je hoofd zegt steeds: "Zie je wel, ik kan het niet!"

Daar kunnen we wat aan doen:

Met hulp van de Kernvisie methode maatwerk bieden door te leren vanuit het geheel bij rekenen en spellen.

Emoties leren reguleren met kindercoach werkvormen.

Leren leren met hulp van de training Ik leer leren.

Je brein trainen, zodat je je beter kunt concentreren op je werk bij spelling met Dierenstapelen.

Zelfvertrouwen ontwikkelen door succeservaring op te doen. Leren in kleine visuele stappen.

 
gestippelde Achtergrond

Over Amerens

Mijn naam is Amerens Schurer.

In 2003 ben ik gaan werken in het speciaal onderwijs als groepsleerkracht en later als intern begeleider.

In 2015 heb ik de overstap gemaakt naar het basisonderwijs. Ik wilde graag mijn kennis delen, om passend onderwijs te kunnen bieden. In datzelfde jaar ben ik me gaan specialiseren als kindercoach.

Als kindercoach geef ik kinderen een stem. In de samenwerking met kinderen zien we gedrag. Het gedrag is een masker, de veiligheid waar kinderen zich achter verschuilen. Belangrijk is te ontdekken waarom hij of zij het gedrag laat zien.

Dit vraagt een open en nieuwsgierige houding. Maar ook kennis om "het andere" te durven onderzoeken. Dit kan van alles zijn. De meer concrete voorbeelden zijn Kernvisie methode, Ik leer leren of Dierenstapelen.

 

Met de Kernvisie methode gaan we uit van het geheel. Alles wat te maken heeft met dat onderwerp. Zo bieden we de klok in zijn geheel aan (in plaats van in stappen), lezen we eerst de vragen en dan pas de tekst en gaan we uit van het woordbeeld in plaats van de categorieën. Het geheel eerst aanbieden geeft rust. Uw kind ervaart dat hij het wel kan. Sociaal-emotionele problemen nemen af en uw kind kan weer zelfstandig verder.

Bij Ik leer leren, leer ik uw kind ontdekken welke  voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren. De 'hoe' van het leren staat centraal.

Bij Dierenstapelen versterken we het auditieve werkgeheugen. Uw kind heeft minder last van omgevingsgeluiden. Hij kan instructies in de klas beter volgen en zijn werk maken in de klas.

De individuele aandacht, het volgen en een kind eigenaar maken, maakt het coachen zo bijzonder.

gestippelde Achtergrond
Afbeelding1.jpg
woman-1172718_1280.jpg